zondag 6 mei 2012

Letterproeftuin

Geen relatie met de Woordentuin maar wel leuk: de 'Letterproeftuin', een samenwerking van jonge Rotterdamse ontwerpers die in weerwil van de beschikbaarheid van moderne online design tools vuile handen willen maken en met veel verf, vakmanschap, inspiratie, anderen, hard werk en plezier te werk gaan.