vrijdag 26 november 2010

Interview Cliëntenraad Merem

Samen met Inge-Britt Koren interviewde ik in oktober drie leden van de Cliëntenraad van Merem Behandelcentra voor het 5e nummer van het personeelsblad Intercom. Het interview kreeg als kop 'Cliëntenraad. Geen klachtenbureau maar een inspraakorgaan'.