dinsdag 1 april 2008

Wild gardening

Tuinwoeker
Het is een cultus: het evenwicht vinden in naunces van grijs gebladerde planten; zo ook een informeel rozengebruik, kortweg: tuinwoeker. Binnen de perken woedt de emotie in nuances van grijs.
J. Bernlef, Wild gardening, 1968.

Geen opmerkingen: