zaterdag 14 juni 2008

Wandelen? Nee, stom!!!


Onze kinderen (5 en 8) willen niet wandelen.
Kikkers zoeken dan? Jaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Kom mam, we gaan!
Op naar de Plagroute bij Berkenwoude.
De route (5,5 km) voert ons over graspaden langs rietmoeras, sloten, schraalgrasland en twee eendenkooien. En daar zien en horen we niet alleen kikkers, maar ook ganzen, waterslakken, salamanders, libellen, padjes, koeien, grutto's, muggen, tureluurs, rietzangers, kleine karekieten en zelfs een konijn.

Foto's v.l.n.r.: beginpunt net buiten Berkenwoude; verbrede sloot met zwanebloemen; plaggenkade; pad langs het rietmoeras; grote Canadese ganzen; de Gelderse roos in het soortenrijke bosje; posthoornslak uit de sloot langs de Ouderkerkse Landscheiding; vogelkijkscherm voor de zuidelijke weidevogelpolder; konijn; slootonderzoek; groengele zegge en andere bloemen op de drassige grond; eindpunt.

Meer weten?
Mail me even en ik stuur je de route en/of een verslag van onze ervaringen. In het voorjaar van 2009 wordt dit verslag in een landelijk tijdschrift gepubliceerd.

Geen opmerkingen: